Een reis door de tijd

9000 jr. v. chr.

Zwierven in deze omgeving wat tegenwoordig Usselo heet mensen rond.
Het was het eind van de oude steentijd. Deze rondtrekkende mensen waren de steentijdjagers uit de z.g. Federmessencultuur.

1188

In dat jaar komt voor het eerst de plaats Oslo voor wat tegenwoordig Usselo is.
In het Twents spreekt men nog steeds van Ossel.

1597

Rond deze tijd heeft prins Maurits met zijn leger (waarschijnlijk!) gebivakkeerd in de buurt van de vleerbos op de Usseleres.

1766

In het jaar 1766 werd in Usselo een school opgericht. De Usselerschool is één van de oudste z.g. “markescholen”, en bestaat dus al 240 jaar.
Het huidige schoolgebouw aan de Lammerinksweg is het 4e gebouw in deze geschiedenis.
Vroeger stond de school aan de Usselerschoolweg, waar nu de Chr. geloofsgemeenschap Usselo in gevestigd is.

1802

Het oprichtingsjaar van de Wissinksmöl ook wel genoemd de “Stenderkast”.
Deze molen op het erve Wissink is in 1921 verplaatst naar het buurserzand, waar die zou dienen als onderdeel van een op te richten openluchtmuseum, wat er nooit is gekomen.
In de jaren zeventig is actie ondernomen om de molen weer op de oorspronkelijke plaats in Usselo terug te brengen, wat toen ook gebeurd is.

1844

Op 1 november van dat jaar werd in Usselo het eerste Nederlands Hervormde Kerkgebouw opgeleverd. Deze kerk werd op 8 december van dat jaar ingewijd door Ds. Evers van Enschede. De eerste Usselose Dominee was Ds. A.Brouwer. Hij deed zijn intrede op 4 mei 1845.
In de 2e wereldoorlog op 31 maart 1945 is door beschietingen en bombardementen de kerk en pastorie behoorlijk vernield, waarbij ook 3 mensen omkwamen.
Daarna is de kerk opnieuw opgebouwd in een andere stijl zoals die er nu nog uit ziet.

1901

Op 5 mei werd toen de Buurtkring Usselo opgericht.
In het begin als voorlichtingsorgaan voor boeren, later tevens als verhuurder van landbouwmachines.
Tegenwoordig is de Buurtkring Usselo een soort volksvertegenwoordiging geworden.

1935

Tot 1935 behoorde Usselo tot de gemeente Lonneker. 
Vanaf 1 januari 1935 werd de gemeente Lonneker geannexeerd door de gemeente Enschede.

Linksboven de dan resterende twee Scholtenerven, In die hoek het ± 1870 afgebroken het derde Scholtenerf bij de Tijplaats ‘gerichtsplaats/ heuvel’ samen de “Hof van Usselo” vormende

1946

De “Laag van Usselo” werd in dat jaar ontdekt.
Bij toeval werd bij een zandafgraving in het Usselerveen (waar nu het Rutbeek is) een 10 cm dikke bleke zandlaag ontdekt met houtskool en stukjes vuursteen. Deze laag is terug te vinden in heel Noord-Europa, en Usselo is daar toen wereldberoemd door geworden.

1970 tot 1975

Afgraving van recreatie gebied “Het Rutbeek” wat ook tot Usselo behoort.

2004

Op 7 april van dat jaar opent Grolsch haar nieuwe bierbrouwerij in Usselo.

Print deze kaart