donderdag 4 april 2024

Plannen voor vakantiepark op Het Rutbeek weer actueel

De gemeente Enschede wil een vakantiepark van 45 hectare (ongeveer 66 voetbalvelden) aan de zuidoostelijke kant van Het Rutbeek. In 2019 legde het College van Burgemeester en Wethouders een ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Het college wil dit plan nu op korte termijn definitief laten vaststellen door de gemeenteraad.

De gemeente ziet voordelen, maar die zijn niet voor inwoners
De gemeente wijst op de inkomsten uit toeristenbelasting en de erfpacht die naar de exploitant van het Rutbeek gaat. Een dergelijke toeristenvoorziening ziet zij als een versterking voor de economie van Enschede en de regio. Maar het vakantiepark heeft veel nadelen voor de omgeving en haar inwoners!

Extra drukte door 800 verkeersbewegingen
Het plan bevat 250 vakantiebungalows en groepsaccommodaties en daarmee dus ongeveer 2000 ‘bewoners’. Dat zijn meer personen dan de inwoners van Usselo en Broekheurne bij elkaar. Op wisseldagen (ma-vrij) worden 800 verkeersbewegingen van en naar het park verwacht, op overige dagen ongeveer 400. De toegang komt aan de zuidoostelijke kant van het park. Het verkeer rijdt dan deels via Usselo en de Usselerveenweg en vervolgens via de Hegebeekweg die geasfalteerd moet worden over een lengte van 1,5 kilometer. Een ander deel rijdt via de Broekheurne-Ring en de Geessinkweg.

Veel bezwaren door de grote impact op de omgeving
Bewoners aan de noordkant van Het Rutbeek dienden meer dan 100 zienswijzen in en steunden daarmee massaal de bezwaren van de Stichting Behoud Leefomgeving en Recreatiegebied Enschede-Zuid. De zorgen richten zich onder meer op de verkeersveiligheid en de geluidsoverlast in de directe omgeving. De extra verkeersdruk op smalle wegen rondom Het Rutbeek kan tot onveilige situaties leiden.
Ook wordt voor het vakantiepark veel van de natuur opgeofferd. Bijna een derde van het terrein rondom het Rutbeek wijkt voor het park, en ook de verharding van de Hegebeekweg zien zij als afbreuk aan de omgeving. Natuurgebied ‘Het Buurserzand’ zal door de bezoekers van het vakantiepark verder onder druk komen te staan.

Teken nu de petitie om het vakantiepark tegen te houden
Om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen zijn de tegenstanders een petitie gestart. De petitie kan worden getekend op www.behoudhetrutbeek.nl. Doe dat zo snel mogelijk! En lees op deze site meteen de uitkomsten van de vergadering van de stadsdeelcomissie-Zuid die het plan
26 maart jl. heeft besproken.

NB. Vlak voordat dit Rondje Usselo in druk ging, kwam er een oproep om met zoveel mogelijk toehoorders op 26 maart naar de vergadering van de stadsdeelcommissie-Zuid te gaan om een serieus signaal af te geven. Op maandag 13 mei wordt het voorstel in stemming gebracht bij de voltallige gemeenteraad.

Teken de petitie op www.behoudhetrutbeek.nl als u geen vakantiepark wilt!”

Print deze pagina