Marke Usselo, recreatie en toerisme

‘MARKE USSELO’, Usselo karakteristiek en historisch

                        http://www.usselo.nl/marke-usselo/

Wij willen inhaken op een van de landelijk hoog bekend staande kwaliteiten van Enschede: ons buitengebied welke uitzonderlijk wordt gewaardeerd en waarvan buurtschap Usselo een niet mis te verstaan onderdeel inhoudt.

Er zijn vele wandel- en fietspaden die zich kris-kras door het Usselose landschap begeven. Helaas is er bij al hetgeen de bezoeker wordt geboden, geen aandacht geschonken aan hetgeen Usselo vanuit de historie te bieden heeft. Hiertoe heeft Buurtkring Usselo onderstaand plan opgezet:

‘Marke Usselo, Usselo karakteristiek en historisch’

Ons doel is het om de bezoeker op diè plekken te attenderen die tot nu toe deze opmerkelijkheid van aanwezigheid bieden. De betreffende locaties worden voorzien van een markeringsbord, ondergrond kleur groen met witte opdruk. Het bord heeft een teken waaraan de eigen herkenbaarheid en identiteit van Usselo wordt gekenmerkt, nl. de Stenderkast. De Stenderkast verschijnt als eigen identiteit voor Usselo op alle informatiebronnen.

Ons doel is het niet een nieuw wandel- of fietspad te creëren, maar de bezoeker zèlf zijn eigen weg uit te laten stippelen.

Van de huidige tijd met de huidige kennis en IT-mogelijkheden wordt gebruik gemaakt. De bezoeker krijgt namelijk de mogelijkheid om via diens eigen mobiele internet de informatie van onze website al wandelend of fietsend te gebruiken en te volgen waarbij men dan gebruik maakt van een GPS. Om ook al wandelend of fietsend alle gegevens bij de hand te hebben is een handzaam, op A4-formaat en 3-voudig gevouwen folder verkrijgbaar met een opsomming van al onze markeringspunten  inclusief de coordinaten. Deze folder is bij VVV’s en rustpunten gratis verkrijgbaar.

Ondersteuning voor ons project is ruimschoots aanwezig, dit mede dank zij de samenwerking die er tussen meerderen – bewoners, alsook organisaties en verenigingen binnen Usselo – is en dank zij de start van dit project, ook gekomen is. De enthousiaste waardering alsook de stelling wordt door eenieder uitgesproken dat ‘Marke Usselo’ een verrijking voor onze buurtschap zal gaan betekenen. Een verrijking van blijvende toekomstige aard.

Print deze kaart