Jij maakt de buurt

Hoe het werkt
Jouw ideeën voor Usselo kunnen heel anders zijn dan die van jouw buurman: van speeltoestellen tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting van een plantsoentje tot het inzetten van een extra jongerenwerker. De buurtkring coördineert ideeën en is samen met de stadsdeelmanager verantwoordelijk voor de verdeling van het wijkbudget.

Spelregels
Naast de inhoudelijke kaders zijn er spelregels geformuleerd, die de laatste jaren voor het project Buurt in Actie golden.

Het gaat om de volgende spelregels:

Het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving
Het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders
Het initiatief dient geen privé-belang
Bewoners treden op als opdrachtgever
Er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, de wijk of het dorp
Het initiatief moet haalbaar zijn.

Je kan je idee hieronder indienen!

    Print deze kaart