Samenwerking en recente ontwikkelingen

Buurtkring Usselo behartigt de belangen van de leden als ook van de leefgemeenschap in Usselo.

Buiten met Rijkswaterstaat omtrent alle ontwikkelingen en voortgang van de nieuwe N18 zijn er regelmatige contacten met o.a. Twentsche Kracht (voorheen Driehoek Hengelo/Enschede/ Haaksbergen) en Stadsdeelmanagement gemeente Enschede West en Zuid om dit doel met een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen behalen.

Buurtkring Usselo is ook vertegenwoordigd in de Klankbordgroep van Grolsch.

Samen met andere buurtkringen uit de omgeving worden er activiteiten georganiseerd zoals kaartavonden en een jaarlijkse fietstocht. Verder wordt tijdens de Popfeesten Usselo het onderdeel Vogelschieten sinds 1992 door de buurtkring begeleid.

De informatiebron naar buiten toe is vanzelfsprekend onze website.

Het krantje ‘Rondje Usselo’  is per 1 januari 2011  onder het beheer en verantwoordelijkheid van de buurtkring gekomen en wordt uitgebracht in de vorm van een Nieuwsbrief.  Hiermee komt Buurtkring Usselo bij eenieder in geheel Usselo ‘op de mat’, leden alsook niet-leden, wat vele voordelen voor goede communicatie en informatie biedt, waarnaast onze website de meest actuele informatie weergeeft.
Redactieadres: redactie@usselo.nl
Recente ontwikkelingen waar de buurtkring zich mee bezig houdt zijn o.a. het voortraject van de eventuele aanleg van Rijksweg N18, het organiseren van reanimatiecursussen alsook beheer van de in Usselo geplaatste AED-apparatuur.
Een van de laatste ontwikkelingen is dat Usselo – net zoals alle andere wijken in Enschede – sinds 2011 mag beschikken over een wijkbudget! Dit heeft  geresulteerd in enkele hele mooie investeringen voor de herkenbaarheid van Usselo en om Usselo meer een plekje te laten krijgen.
Print deze kaart