woensdag 25 augustus 2021

Alle informatie wegwerkzaamheden Usselo augustus-december 2021

Tussen maandag 30 augustus 2021 en medio februari 2022 vinden er wegwerkzaamheden vanwege de afwaardering van de oude N18 en ter voorbereiding op de herinrichting van de dorpskern. Het dorp wordt hierdoor rustiger, veiliger, mooier en leefbaarder. Inwoners en andere weggebruikers zullen tot die tijd enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Op onderstaande kaart zijn de wegwerkzaamheden per fase te zien.
Onder de kaart staat meer informatie over de wegwerkzaamheden en een een toelichting op fase 1 t/m 6 met betrekking tot het type werkzaamheden en de gevolgen/bereikbaarheid.

Download hier de pdf van het kaartje >>

Toelichting wegwerkzaamheden
De bereikbaarheid van Twente en de Achterhoek is verbeterd door de nieuwe N18. Steeds meer weggebruikers weten deze route te vinden en te waarderen. Op de ‘oude’ N18 tussen Enschede en Haaksbergen is het verkeer afgenomen en inmiddels is deze weg overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Enschede.

Veilige, rustige en mooiere dorpskern Usselo
De gemeente heeft de taak om de weg af te waarderen naar een lagere verkeersfunctionaliteit. Tussen de bebouwde kom van Haaksbergen en de bebouwde kom van Usselo wordt de weg afgewaardeerd naar een 60 km inrichting en binnen de bebouwde kom van Usselo naar een 30 km inrichting. Dit betekent dat de dorpskern van Usselo eindelijk veiliger en mooier gemaakt kan worden om het dorp leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Lees ook het artikel in Dagblad Tubantia hierover van 28-08-2021 >>

Hier komen verschillende (weg)werkzaamheden bij kijken die gefaseerd worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden zullen (verkeers)hinder veroorzaken waar niet aan te ontkomen is. Gelukkig vinden de werkzaamheden gefaseerd plaats om bestemmingsverkeer in en rondom Usselo zo min mogelijk te hinderen. De gemeente Enschede en de aannemer (KSW Infra) doen er alles aan om de (verkeers)hinder in goede banen te leiden, betrokkenen tijdig te informeren over ontwikkelingen en om wegvakken die klaar zijn zo snel mogelijk weer open te stellen.

Onderstaande informatie is specifiek bedoeld voor inwoners van Usselo en omgeving en is tot stand gekomen na afstemming tussen Buurtkring Usselo en de projectleider van de gemeente Enschede. We informeren inwoners graag duidelijk en tijdig, zodat ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke hinder en alternatieve routes.

NB. Informatie voor overige betrokkenen/weggebruikers
Kijk hiervoor op de pagina Wegwerkzaamheden op de website van de gemeente Enschede >> Ook komt er een artikel in Dagblad Tubantia en Huis-aan-Huis Enschede (gemeentenieuws).

Informatie over de wegwerkzaamheden voor inwoners van Usselo en omgeving
Het zal voor inwoners van Usselo en omgeving tijdelijk een uitdaging worden om van A naar B te komen. Het gaat gelukkig om een relatief korte periode en de werkzaamheden komen ten goede aan het dorp. We hopen bij voorbaat op uw begrip en vertrouwen erop dat u (eigen) handige omleidingen/routes vindt om uw bestemming te bereiken.

Even op een rijtje

 • De looptijd van de wegwerkzaamheden is van 30 augustus 2021 tot ca. februari 2022.
 • In deze periode wordt in 6 fasen gewerkt aan de volgende wegen:
  • Haaksbergerstraat (oude N18) tussen Usselo (vanaf de bebouwde kom vanaf Enschede) en Haaksbergen (tot de Noordsingel = eerste t-splitsing met stoplichten);
  • Boekelosestraat, gedeelte tussen de Usseleresweg en de Haaksbergerstraat;
  • Usseleresweg (binnen de bebouwde kom) in z’n geheel;
  • Usselerhofweg, gedeelte tussen de Boekelosestraat en de Usseleresweg.
 • Per fiets, brommer, scooter, scootmobiel en te voet blijven deze wegen en aanliggende percelen en bestemmingen (met enige hinder) bereikbaar.
 • De fases overlappen elkaar.
 • De verkeerslichten in de dorpskern van Usselo gaan verdwijnen.
 • In totaal werken er, afhankelijk van de werkzaamheden, dagelijks tussen de 10 en 60 medewerkers aan de wegen.
 • Aanwonenden, de school (Obs Molenbeek-locatie Usselo), de kerk, het verenigingsgebouw, de begraafplaats, het crematorium, bedrijven en de hulpdiensten zijn per brief en/of persoonlijk geïnformeerd door de projectleider over de bereikbaarheid van hun perceel. Zij informeren via eigen kanalen hun bezoekers/klanten/leerlingen/cliënten/medewerkers/leveranciers/etc.
 • Buurtkring Usselo plaatst, in afstemming met de projectleider, ontwikkelingen en nieuws over de wegwerkzaamheden op de webpagina www.usselo.nl/wegwerkzaamheden.
 • Buurtkring Usselo verwijst haar inwoners en overige belanghebbenden bij ontwikkelingen via mail (leden Buurtkring Usselo waarvan e-mailadres bekend is), Facebook (www.facebook.com/buurtkringusselo) en dorpsblad Rondje Usselo (edities oktober-november en december-januari) naar www.usselo.nl/wegwerkzaamheden voor actuele informatie.
 • Inwoners wordt gevraagd de informatie en/of link naar de webpagina in hun WhatsApp buurtapp te plaatsen.
 • Contactpersoon bij vragen is projectleider Johan Brunink van de gemeente Enschede: j.brunink@enschede.nl.
 • De webredactie van deze website is te bereiken via een mail naar redactie@usselo.nl.

Wegwerkzaamheden fase 1

Periode
Maandag 30 augustus 2021 t/m vrijdag 24 september 2021.
-> deze fase is uitgelopen t/m eind oktober 2021 vanwege de werkzaamheden van de nutsbedrijven die meer tijd in beslag genomen dan zij vooraf hadden ingepland.

Locatie
Haaksbergerstraat: van de grens bebouwde kom Usselo- kant Haaksbergen tot de Noordsingel in Haaksbergen (de grens is waar de borden met Usselo staan, zie hieronder).

Doel
Afwaarderen van de Haaksbergerstraat om de:

 • verkeersdrukte tussen Enschede en Haaksbergen te verminderen;
 • de weg veiliger te maken;

Op dit gedeelte van de Haaksbergerstraat mag straks 60 km per uur worden gereden.

Werkzaamheden

 • Onderhoud van het huidige asfalt (vervangen asfaltdeklaag).
 • Aanpassen belijning: de middenbelijning verdwijnt en de zijkanten krijgen nieuwe belijning (de weg wordt optisch smaller).
 • Aanbrengen van 9 verhoogde kruisingsvlakken (drempels/plateaus) ter hoogte van aangrenzende zijwegen.

Gevolgen verkeer/bereikbaarheid

Enschede < — > Haaksbergen/Achterhoek
Verkeer via de Haaksbergerstraat/oude N18 is gestremd. Nieuwe route vanaf nu: via de ‘nieuwe’ N18.

Usselo <- – > Enschede
Verkeer tussen de grens bebouwde kom Usselo-kant Haaksbergen en Usselerrondweg in Enschede is mogelijk. De school, kerk, het verenigingsgebouw, begraafplaats en bedrijven (dorpskern) zijn dus bereikbaar vanaf Enschede.

Usselo < — > Haaksbergen
Verkeer tussen de grens bebouwde kom Usselo-kant Haaksbergen tot de Noordsingel in Haaksbergen is gestremd. Vanaf alle zijwegen die leiden naar dit gedeelte van de Haaksbergerstraat is het verkeer gestremd. Het is dus niet mogelijk om de Haaksbergerstraat op te rijden of over te steken.

Omleiding (in principe) via de nieuwe N18, ook ‘achterlangs’ rijden kan een oplossing zijn.

Usselo < — > Boekelo
Verkeer vanaf de grens bebouwde kom Usselo (kant Haaksbergen) naar Boekelo via de Boekelosestraat is mogelijk t/m de start van fase 2 op maandag 13 september (zie fase 2). De school, kerk, het verenigingsgebouw, begraafplaats en bedrijven (dorpskern) zijn vanaf Boekelo dus bereikbaar t/m zondag 12 september.

Verkeer vanuit de oostzijde van de Haaksbergerstraat (zijde Wissinks Möl) tussen het gedeelte van de grens bebouwde kom Usselo (kant Haaksbergen) tot de Noordsingel Haaksbergen naar Boekelo is gestremd; oversteken van de Haaksbergerstraat is nergens mogelijk.

Omrijden vanaf oostzijde Haaksbergerstraat naar Boekelo kan op twee manieren:

 • achterlangs rijden naar Haaksbergen en vanaf Haaksbergen achterlangs naar Boekelo;
 • achterlangs rijden naar Enschede en vanaf Enschede naar Boekelo via de Usselerondweg en Windmolenweg;
 • nog beter: op de fiets of wandelend. Tijdens de gehele periode van de wegwerkzaamheden kunnen fietsers, wandelaars, brommers, scooters en scootmobielen de fietspaden (om en om) blijven gebruiken.

Aanvullende informatie

 • Vanaf vrijdag 24 september wordt de Haaksbergerstraat tussen de grens bebouwde kom Usselo (kant Haaksbergen) tot de grens bebouwde kom Haaksbergen weer vrijgegeven voor verkeer.
 • Let op: op maandag 13 september start fase 2: wegwerkzaamheden aan de Boekelosestraat tussen de Usseleresweg en de Haaksbergerstraat. De dorpskern is vanaf deze datum niet meer bereikbaar vanuit Boekelo.
 • De buurtbus rijdt in deze periode (30 aug-24 sep) via de Boekelosestraat naar Usselo en Enschede en stopt bij de (voormalige) halte ter hoogte van Restaurant Hanninkshof.
 • In deze periode (30 aug-24 sep) is het crematorium niet bereikbaar met het openbaar vervoer (buurtbus).
 • Bedrijven, Het Rutbeek, het crematorium, etc. aan de oostzijde van de Haaksbergerstraat zijn per auto alleen bereikbaar via de zuidkant van Enschede of noord/oost kant van Haaksbergen.
 • Al deze bestemmingen zijn wel bereikbaar met de fiets, brommer, scootmobiel, scooter of wandelend.
 • De verkeerslichten in de dorpskern gaan ook per 30 augustus verdwijnen en komen niet meer terug.
 • Het Rutbeek is tijdens diverse evenementen met de auto bereikbaar via de zuidkant van Enschede of noord/oost kant van Haaksbergen (zie mogelijke routes hierboven).
 • Wissinks Möl is tijdens de Open Monumentendag op zondag 12 september vanaf Boekelo bereikbaar via de Wissinksdijk en vanaf de Usselerveenweg en Helmerstraat (via Enschede-Zuid).

Wegwerkzaamheden fase 2

Periode
Maandag 13 september 2021 tot donderdag 21 oktober 2021.
-> deze fase is uitgelopen t/m eind november vanwege de werkzaamheden van de nutsbedrijven die meer tijd in beslag genomen dan zij vooraf hadden ingepland.

Locatie
Boekelosestraat, gedeelte tussen de Usseleresweg en de Haaksbergerstraat (tot de dorpskern).

Doel
Afwaarderen Boekelosestraat van 50 naar 30 km gebied om:

 • de weg veiliger maken;
 • de dorpskern klaar te maken voor de herinrichting (volgt in 2022).

Werkzaamheden

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers (de hele weg gaat er dus uit).
 • De verkeerslichten worden weggehaald (al vanaf 30 aug).

Gevolgen verkeer/bereikbaarheid

Usselo < — > Boekelo
Verkeer tussen Boekelo en Usselo via de Boekelosestraat is gestremd vanaf de Usseleresweg tot de Haaksberbergerstraat. De school, kerk, het verenigingsgebouw, begraafplaats en bedrijven (dorpskern) zijn vanaf Boekelo tussen 13 september t/m 30 november (11 oktober start fase 4) dus niet bereikbaar per auto.

Verkeer vanuit de oostzijde van de Haaksbergerstraat (zijde Wissinks Möl) tussen het gedeelte van de grens bebouwde kom Usselo (kant Haaksbergen) tot de Noordsingel Haaksbergen naar Boekelo is gestremd; oversteken van de Haaksbergerstraat is nergens mogelijk.

Omrijden vanaf oostzijde Haaksbergerstraat naar Boekelo kan op meerdere manieren:

 • achterlangs rijden naar Haaksbergen en vanaf Haaksbergen achterlangs naar Boekelo;
 • achterlangs rijden naar Enschede en vanaf Enschede naar Boekelo via de Usselerondweg en Windmolenweg;
 • nog beter: op de fiets of wandelend. Tijdens de gehele periode van de wegwerkzaamheden kunnen fietsers, wandelaars, brommers, scooters en scootmobielen de fietspaden (om en om) blijven gebruiken.

Aanvullende informatie
Er is overlap met fase 3: vanaf maandag 20 september starten wegwerkzaamheden aan de Haaksbergerstraat tussen de Lammerinkweg en het Kerkenbruggertpad. Zie hieronder.

Wegwerkzaamheden fase 3

Periode
Maandag 20 september 2021 t/m maandag 8 november 2021.
-> deze fase is uitgelopen t/m medio december 2021 vanwege de werkzaamheden van de nutsbedrijven die meer tijd in beslag genomen dan zij vooraf hadden ingepland.

Locatie
Haaksbergerstraat: binnen de bebouwde kom van Usselo, gedeelte tussen de Lammerinkweg en het Kerkenbruggertpad (zie kaartje).

Doel
Afwaarderen Haaksbergerstraat binnen de bebouwde kom van Usselo (dorpskern) om:

 • de verkeersdrukte in Usselo te verminderen (minder doorgaand verkeer van/naar Enschede-Haaksbergen/Achterhoek);
 • de weg veiliger te maken;
 • de dorpskern klaar te maken voor de herinrichting (volgt in 2022).

In de bebouwde kom van Usselo mag straks 30 km per uur worden gereden.

Werkzaamheden

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers (de hele weg gaat er dus uit).
 • De weg wordt versmald naar 6 meter, de vrijliggende fietspaden blijven gehandhaafd
 • De riolering wordt vervangen.

Gevolgen verkeer/bereikbaarheid

Enschede < — > Haaksbergen/Achterhoek
Verkeer (Haaksbergerstraat/oude N18) is gestremd. Nieuwe route vanaf nu: via de ‘nieuwe’ N18.

Usselo <- – > Enschede
De dorpskern van Usselo is via de Haaksbergerstraat vanaf de Usselerrondweg in Enschede bereikbaar tot aan de bebouwde kom. 

Usselo < — > Haaksbergen
De Haaksbergerstraat is vanaf de grens bebouwde kom Usselo-kant Haaksbergen tot de Noordsingel in Haaksbergen open voor verkeer. Ook kan het verkeer vanaf alle zijwegen die leiden naar dit gedeelte van Haaksbergerstraat de Haaksbergerstraat weer oprijden of oversteken.

Verkeer vanuit de bebouwde kom Usselo kan via de zuidkant van Enschede achterlangs of via de nieuwe N18 naar Haaksbergen rijden.

De school, kerk, begraafplaats en bedrijven zijn dus niet direct bereikbaar. Wissink’s Möl is wel bereikbaar.

De beste optie om in de bebouwde kom van Usselo te komen: per fiets, brommer, scooter, scootmobiel of te voet.

Usselo < — > Boekelo
Verkeer tot de grens bebouwde kom Usselo (kant Haaksbergen) kan onder voorbehoud naar Boekelo via de Wissinksdijk en zelfde route retour. Dit is nu nog eenrichtingsverkeer. Er wordt ontheffing aangevraagd om tijdelijk tweerichtingsverkeer toe te staan.

Verkeer kan tussen het gedeelte van de grens bebouwde kom Usselo tot de grens bebouwde kom Haaksbergen ook via andere zijwegen (bv Badweg) aan de westzijde van de Haaksbergerstraat naar Boekelo.

De buurtbus rijdt in deze periode via de Wissinksdijk naar Usselo (halte crematorium) en weer terug via Boekelo naar Enschede Centrum.

Aanvullende informatie

 • Bedrijven, Het Rutbeek, het crematorium etc. aan de oostzijde van de Haaksbergerstraat zijn per auto alleen bereikbaar via de zuidkant van Enschede of via de Haaksbergerstraat tussen de grens bebouwde kom Usselo-kant Haaksbergen en de grens bebouwde kom Haaksbergen.
 • De school, kerk, verenigingsgebouw, begraafplaats en bedrijven zijn niet (direct) bereikbaar, zowel vanuit Enschede, Haaksbergen als Boekelo niet. Het beste is om de auto zo dichtbij mogelijk te parkeren en lopend verder te gaan.
 • Alle bestemmingen zijn wel bereikbaar met de fiets, brommer, scootmobiel, scooter of wandelend.
 • Tijdens de Week van de Military (4-10 oktober) worden er aparte omleidingsroutes gehanteerd. Informatie hierover volgt.

Werkzaamheden fase 4

Periode
Maandag 11 oktober 2021 t/m medio december 2021.

Locatie
Haaksbergerstraat: binnen de bebouwde kom van Usselo, gedeelte tussen het Kerkenbruggertpad en de grens met de bebouwde kom Usselo-kant Enschede (de grens is waar de borden met Usselo staan, zie hieronder).

Doel
Afwaarderen Haaksbergerstraat binnen de bebouwde kom van Usselo (dorpskern) om:

 • de verkeersdrukte in Usselo te verminderen (minder doorgaand verkeer van/naar Enschede-Haaksbergen/Achterhoek);
 • de weg veiliger te maken;
 • de dorpskern klaar te maken voor de herinrichting (volgt in 2022).

In de bebouwde kom van Usselo mag straks 30 km per uur worden gereden.

Werkzaamheden

 • Het asfalt wordt vervangen door klinkers (de hele weg gaat er dus uit).
 • De weg wordt versmald naar 6 meter, de vrijliggende fietspaden blijven gehandhaafd
 • De riolering wordt vervangen.

Gevolgen verkeer/bereikbaarheid

Enschede < — > Haaksbergen/Achterhoek
Verkeer (Haaksbergerstraat/oude N18) is gestremd. Nieuwe route vanaf nu: via de ‘nieuwe’ N18.

Usselo <- – > Enschede
De dorpskern van Usselo is via de Haaksbergerstraat vanaf de Usselerrondweg in Enschede bereikbaar tot aan de grens bebouwde kom Usselo-kant Enschede.   

Of via Enschede-Zuid (o.a. Usselerveenweg) t/m het Kerkenbruggertpad.  

Usselo < — > Haaksbergen
De Haaksbergerstraat is vanaf het Kerkenbruggertpad tot de Noordsingel in Haaksbergen open voor verkeer. Ook kan het verkeer vanaf alle zijwegen die leiden naar dit gedeelte van Haaksbergerstraat de Haaksbergerstraat weer oprijden of oversteken.

Verkeer vanuit de bebouwde kom Usselo kan via Enschede-Zuid achterlangs of via de nieuwe N18 naar Haaksbergen rijden.

De school, kerk, begraafplaats en bedrijven zijn dus niet direct bereikbaar. Wissink’s Möl is wel bereikbaar.

De beste optie om in de bebouwde kom van Usselo te komen: per fiets, brommer, scooter, scootmobiel of te voet.

Usselo < — > Boekelo
Verkeer vanaf Haaksbergen kan onder voorbehoud naar Boekelo via de Wissinksdijk. Dit is nu nog eenrichtingsverkeer. Er wordt ontheffing aangevraagd om tijdelijk tweerichtingsverkeer toe te staan.

Verkeer kan tussen het gedeelte Kerkenbruggertpad tot de Noordsingel in Haaksbergen ook via andere zijwegen (bv Badweg) aan de westzijde van de Haaksbergerstraat naar Boekelo.

De buurtbus rijdt in deze periode via de Wissinksdijk naar Usselo (halte crematorium) en weer terug via Boekelo naar Enschede Centrum.

Aanvullende informatie

 • Bedrijven, Het Rutbeek, het crematorium etc. aan de oostzijde van de Haaksbergerstraat zijn per auto alleen bereikbaar via de zuidkant van Enschede of via de Haaksbergerstraat tussen de grens bebouwde kom Usselo-kant Haaksbergen en de grens bebouwde kom Haaksbergen.
 • De school, kerk, verenigingsgebouw, begraafplaats en bedrijven zijn niet (direct) bereikbaar, zowel vanuit Enschede, Haaksbergen als Boekelo niet. Het beste is om de auto zo dichtbij mogelijk te parkeren en lopend verder te gaan.
 • Alle bestemmingen zijn wel bereikbaar met de fiets, brommer, scootmobiel, scooter of wandelend.

Werkzaamheden fases 5 en 6

Zie kaartje. Deze werkzaamheden vinden plaats begin 2022. Aanwonenden worden tijdig geïnformeerd.

Print deze pagina