zondag 31 januari 2021

Oproep gebruik duurzame energie

Welke voorzieningen heeft u getroffen of gaat u treffen om eigen duurzame energie op te wekken of gebruik te maken van collectief opgewekte duurzame energie? En wat levert dit op? Deze inzichten helpen Buurtkring Usselo om het gesprek met de gemeente Enschede over de energievisie te voeren.

In de decemberuitgave (2020) van Rondje Usselo hebben we u ge√Įnformeerd over de gesprekken die Buurtkring Usselo, samen met Boekelo en Twekkelo, met de gemeente Enschede voert over de energievisie van de gemeente. Hierin wordt Enschede West (waar Usselo onder valt) aangewezen als het gebied waarin duurzame energie voor Enschede kan worden opgewekt met zonnevelden en windmolens.

Als Enschede West kunnen we ons hier niet in vinden. Ten eerste zijn we van mening dat elk stadsdeel zijn eigen behoefte aan duurzame energie moet opwekken. Ten tweede willen we ervoor waken dat er (wederom) een aanslag wordt gepleegd op ons mooie landschap die veel consequenties zal hebben voor ons dorp.

Daarom willen we met de gemeente meedenken over een andere, gezamenlijke aanpak. Bijvoorbeeld dat de opbrengsten van de energietransitie ten goede komt aan het gebied waarin de duurzame energie wordt opgewekt.

En we willen aantonen dat we in Usselo zelf al veel doen om duurzame energie op te wekken. Er zijn namelijk al veel projecten gerealiseerd op bij woonhuizen, schuren, stallen en/of tuinen en erven. Denk aan zonnepanelen, deelname aan een energiecoöperatie (bijvoorbeeld collectief zonnedak), kleine windmolens en het afnemen van groene stroom.

Door de gemeente te laten zien hoeveel duurzame energie we binnen het dorp zelf al opwekken, willen we proberen te beperken dat er in Usselo en omgeving windmolens en/of zonneparken geplaatst worden. U kunt ons daarbij helpen.

OPROEP!

Welke voorzieningen heeft u getroffen of gaat u treffen om eigen duurzame energie op te wekken of gebruik te maken van collectief opgewekte duurzame energie? En wat levert dit op? Als peil-/startdatum gaan we uit van 01-01-2019. Deze inzichten helpen ons enorm om het gesprek met de gemeente over de energievisie te voeren.

U kunt de informatie tot uiterlijk eind februari mailen naar secretaris@usselo.nl. We blijven ook graag op de hoogte als er in de toekomst nieuwe plannen ontwikkeld worden. Alvast onze hartelijke dank en we houden u op de hoogte.

Bestuur Buurtkring Usselo

Print deze pagina