donderdag 29 september 2022

Openbare Algemene Ledenvergadering

Hart voor Usselo? Kom dan op donderdag 29 september 2022 om 20.00 uur naar de openbare Algemene Ledenvergadering (ALV) van Buurtkring Usselo in het Verenigingsgebouw aan de Lammerinkweg (naast de kerk).

U bent van harte uitgenodigd, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar. Tijdens de avond wordt er gedeeld waar het bestuur en de commissies het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. En we vragen u om over de agendapunten mee te denken en over de speerpunten die er voor Usselo liggen. Het is mogelijk om agendapunten aan te leveren via secretaris@usselo. nl. Heel graag tot dan!

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Voorstellen (nieuwe) bestuursleden
 3. Notulen jaarvergadering 2019 (in 2020 en 2021 geen ALV i.v.m. corona)
 4. Ingekomen stukken
 5. Mededelingen
 6. Jaarverslagen
 7. Presentatie commissie Herinrichting Usseler Es
 8. Financieel verslag 2019-2020-2021
 9. Verslag kascommissie
 10. Benoeming nieuw kascommissielid
 11. Wijkbudgetten
 12. Energievisie
 13. Dorpsvisie
 14. Dorpsplein
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Print deze pagina