woensdag 17 maart 2021

Indienen zienswijze energievisie

Buurtkring Usselo voert al een jaar regelmatig gesprekken met de gemeente Enschede over de Energievisie. De nadruk lag daarbij op het vinden van een leefbare oplossing met betrekking tot het opwekken van duurzame energie met zon en wind.

De buurtkring heeft daarbij aangegeven het plan tot plaatsing van windmolens met een hoogte van ca. 230 meter in Boekelo en Usselo af te wijzen. In de afgelopen vijf edities van dorpsblad Rondje Usselo heeft u steeds kunnen lezen over de ontwikkelingen m.b.t deze gesprekken.

De ontwerp-Energievisie ligt tot en met 31 maart ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen via een zienswijze laten weten wat hij/zij ervan vindt. Het college van B&W stuurt de reacties vervolgens ter vaststelling naar de gemeenteraad. Het indienen van een zienswijze is de meest effectieve manier om kenbaar te maken wat u vindt van de Energievisie. Het alleen tekenen van een petitie is onvoldoende.

Kijk op https://www.enschede.nl/…/energie/ontwerp-energievisie voor meer informatie en hoe u een zienswijze in kunt dienen.

Print deze pagina