zondag 27 september 2020

ALV en bestuursverkiezing

Algemene ledenvergadering
Op 21 april 2020 stond de algemene ledenvergadering (ALV) van Buurtkring
Usselo gepland. Die kon vanwege de de coronacrisis niet doorgaan.
Ook de opnieuw geplande vergadering dit najaar is afgelast. Mocht
de ALV helemaal niet meer plaatsvinden dit jaar, dan zoekt het bestuur
een alternatieve manier om u te betrekken bij en te informeren over
bestuurszaken. Wij willen hiervoor Rondje Usselo gebruiken als spreekbuis. In de editie oktober-november 2020 alvast de agenda van de ALV 2020 >> (zie vanaf pagina 18)

Bestuursverkiezing
Helaas heeft voorzitter Gerrit Kleine Wiecherink ervoor gekozen om af te treden en zich niet verkiesbaar te stellen voor een nieuwe zittingsperiode. Als bestuur zijn wij verheugd dat onze tweede voorzitter Herman Tabor de ambitie heeft getoond om zich verkiesbaar te stellen als eerste voorzitter.
Vanwege het uitstel van de algemene ledenvergadering zijn wij genoodzaakt de verkiezing via Rondje Usselo te laten verlopen, met de gelegenheid te reageren via e-mail of per brief. Alleen de functie van voorzitter behoeft een verkiezing; het aanstellen van bestuursleden met andere functies geschiedt met toestemming van het zittende bestuur.

Graag willen wij u in de gelegenheid stellen om op deze verkiezing te reageren en eventueel een tegenkandidaat te presenteren. De sluitingsdatum voor de tegenkandidaat of reactie van afkeur is woensdag
14 oktober tot 12.00 uur. Daarna wordt de nieuwe voorzitter benoemd. Dit
kan via secretaris@usselo.nl of per brief naar: Secretaris Buurtkring Usselo, Broekmaatweg 52, 7548 RV Usselo.

Meer op pagina 20 van Rondje Usselo, editie oktober-november 2020 >>

Print deze pagina