donderdag 11 april 2019

ALV Buurtkring Usselo

Op donderdag 11 april vindt om 20.00 uur de openbare algemene ledenvergadering (ALV) van Buurtkring Usselo plaats in het Verenigingsgebouw in Usselo (naast de kerk). U bent van harte uitgenodigd, de koffie staat vanaf 19.30 uur klaar.

Tijdens de avond wordt er gedeeldwaar het bestuur en de commissies het afgelopen jaar mee bezig zijn geweest. En we vragen u om mee te denken waar de komende periode de speerpunten voor Usselo liggen. Het is mogelijk om agendapunten aan te leveren via secretaris@usselo.nl.

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 2018
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag secretaris 2018
 6. Presentatie commissies:
  a. Herinrichting Kern Usselo
  b. Natuur, Toerisme en Recreatie
 7. Financieel verslag 2018
 8. Verslag kascommissie
 9. Benoeming nieuw kascommissielid
 10. Wijkbudget
 11. Stand van zaken omtrent zonnepanelen en windmolens
 12. Stand van zaken MFA De Zweede
 13. Bungalowpark Het Rutbeek
 14. Toelichting plan bestaande schuur op nieuwe dorpsplein (door Diane Roerink)
 15. Rondvraag
 16. Sluiting
Print deze pagina