dinsdag 2 oktober 2018

AED-cursus: geef u op voor 1 november 2018!

Afgelopen jaren heeft Buurtkring Usselo jaarlijks een (herhalings)cursus georganiseerd voor het toepassen van reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED. In nauw overleg met Dorpsraad Boekelo en Stichting AED Boekelo is besloten om deze cursus in het vervolg te laten verzorgen door Stichting AED Boekelo. Naar verwachting wordt er in de loop van dit najaar een cursus georganiseerd.

Opgave AED-cursus
Bent u geïnteresseerd in een (herhalings)cursus waarin u leert reanimeren en een AED te bedienen, zodat u weet hoe te handelen bij een hartstilstand? Dan zien we uw opgave graag tegemoet voor 1 november a.s. door een mail te sturen naar Ben Klein Wiecherink (info@benvanhetmos.nl) of Frits Lagendijk (f.l.lagendijk@hotmail.com). Naar verwachting blijft de eigen bijdrage van €15 gelijk aan voorgaande jaren, maar dit is mede afhankelijk van het totaal aantal deelnemers. Veel zorgverzekeraars vergoeden overigens de cursus.

Print deze pagina