vrijdag 25 september 2020

Aanvraag Wijkbudget

Iedere wijkraad of buurtkring krijgt van de gemeente een toelage voor allerlei wijkgerelateerde initiatieven. De hoogte van de toelage wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners in die wijk, of zoals in ons geval de gehele buurtschap Usselo.

Wij hebben u daarover goed nieuws te melden. De gemeente is bij deze berekening namelijk al jaren uitgegaan van een te klein stuk grondgebied, en dus een te klein aantal inwoners. Buurtkring Usselo is al een paar jaar bezig om dit gecorrigeerd te krijgen. Dat is nu eindelijk gelukt: ons wijkbudget is dus toegenomen!

Als u goede initiatieven heeft, stuur ze in via www.jijmaaktdebuurt.nl of via info@usselo.nl. In de bestuursvergadering wordt dan besproken of en hoeveel budget wordt toegekend voor het initiatief. Eerdere voorbeelden van toegekende bestedingen zijn: zitbanken op diverse plekken, schoolspullen voor obs Molenbeek, Whatsapp-borden en de jaarlijkse winterbarbecue.

We zijn benieuwd naar uw ideeën en initiatieven om Usselo nog leuker en leefbaarder te maken!

Print deze pagina