zondag 7 april 2019

Ploegwedstrijden PJO

Op zondag 7 april vinden de regionale ploegwedstrijden plaats aan de
Helweg 80 in Usselo. Ook dit jaar zorgt organisator PJO Enschede (Plattelands Jongeren Overijssel) weer voor een wedstrijd voor moderne wentelploegers en oldtimer wentel- en rondgaande ploegers.

Tussen 11.00 en 16.00 is iedereen van harte om te komen kijken.
Meer op www.facebook.com/pjoenschede.

Print deze pagina