Officiële mededelingen Buurtkring Usselo april-mei 2022

Buurtkring Usselo vertegenwoordigt als officieel erkend wijkorgaan de belangen van het dorp en haar inwoners. Wij zijn het aanspreekpunt voor de gemeente Enschede en vice versa als het gaat om zaken die Usselo en omgeving aangaan. Hoe meer leden we hebben, hoe krachtiger we staan. Voor slechts €10 per jaar bent u steunend lid van Buurtkring Usselo. Aanmelden kan via penningmeester@usselo.nl. 

Van de penningmeester

Wijkbudget
Iedere wijkraad of buurtkring krijgt van de gemeente een toelage voor allerlei initiatieven die een wijk of buurtschap mooier en leefbaarder maken. Onder de naam ‘Jij maakt de buurt’ komen ook Usselose initiatieven hiervoor in aanmerking. Stuur uw initiatieven in via www.jijmaaktdebuurt.nl of via info@usselo.nl. In de bestuursvergadering van Buurtkring Usselo wordt dan besproken of en hoeveel budget er wordt toegekend voor het initiatief. Eerdere voorbeelden van toegekende bestedingen zijn: zitbanken op diverse plekken, schoolspullen voor obs Molenbeek, Whatsapp-borden, de jaarlijkse winterbarbecue en het Kids Event Usselo. We kijken uit naar uw ideeën en initiatieven om Usselo nog leuker en leefbaarder te maken! 

Financieel jaarverslag en kascommissie 2021
Ieder jaar wordt onze financiële administratie gecontroleerd door een kascommissie. De controle over het afgelopen jaar is gedaan door Erna Nijhuis en Debbie Barends, waarbij Erna Nijhuis reeds twee maal de kas heeft gecontroleerd en waarvoor wij haar hartelijk danken. 

Omdat in januari jl. de algemene openbare ledenvergadering niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, vermelden we voor deze keer via Rondje Usselo, en met welbevinden van beide dames, dat beiden decharge hebben verleend aan het het bestuur voor het financieel jaarverslag. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u deze stellen via penningmeester@usselo.nl


Lid kascommissie gezocht


Zoals u hierboven kon lezen, wordt onze financiële administratie jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie die bestaat uit twee buurtkringleden. Normaal gesproken melden leden zich tijdens de algemene openbare ledenvergadering (ALV) aan, maar die vond vanwege de coronamaatregelen niet plaats. Daarom bij deze een oproep aan u om, naast Debbie Barends die nog eenmaal de controle doet, de komende twee jaar de kas te controleren. Begin volgend jaar wordt u dan door de penningmeester uitgenodigd om de financiële boekhouding in te zien. U hoeft echt geen financieel expert te zijn, dus meld u aan via: penningmeester@usselo.nl. Alvast onze dank!


Commissie Natuur, Toerisme en Recreatie zoekt nieuwe leden


De commissie NTR zoekt mensen met een passie voor de natuur en voor Usselo. De NTR observeert en bewaakt of de natuur in Usselo gezond en mooi blijft. Zijn er aandachtspunten, dan meldt de commissie dit bij de verantwoordelijke instanties. Maar de NTR zorgt er ook voor dat de bankjes in Usselo in goede staat blijven, hangt vogelhuisjes op langs de vele mooie wandel- en fietsroutes om de eikenprocessierups te bestrijden en onderhoudt de vele mooie fiets- en wandelroutes. Daarnaast staat de commissie open voor ideeën die, naast de mooie natuur, ook inwoners nog meer te laten genieten en ook meer toeristen en recreanten naar Usselo trekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Leusink via 06-40480308 of stuur een email naar info@usselo.nl

Dorpsvisie


Buurtkring Usselo bereidt zich voor op het opstellen van een nieuwe dorpsvisie. Hierin komt een meerjarenplan met wensen van de inwoners van Usselo over onderwerpen als  wonen, welzijn & voorzieningen, groen & klimaat, bereikbaarheid, uitstraling van Usselo, etc. Doel van de dorpsvisie is om samen met de gemeente en overige belanghebbenden een plan van aanpak op te stellen om deze visie te realiseren. Hier richten we een commissie voor op, zodat we planmatig te werk kunnen gaan. Wilt u bijdragen aan de toekomst van Usselo of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met Gerrit-Jan Hunting via 06-55305537 of info@usselo.nl.

Dringend nieuwe bestuursleden gezocht


Goed nieuws: we zijn blij dat Korné Pot het bestuur komt versterken. We stellen hem binnenkort aan u voor. Er is echter veel te doen in Usselo en daarom zijn wij dringend op zoek naar meer nieuwe bestuursleden. En vooral ook naar jonge bestuursleden om ook die doelgroep goed te vertegenwoordigen. We doen nogmaals beroep op inwoners die een leefbaar, veilig en mooi dorp belangrijk vinden. 

Dit doet de buurtkring onder andere:

  • Aanspreekpunt zijn voor o.a. inwoners, bewonersgroepen, andere dorpsraden en de gemeentelijke organisatie, waarmee we ook actief contacten onderhouden;
  • Organiseren van en meedenken over activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken;
  • Actief betrekken van inwoners bij vraagstukken en onderwerpen in Usselo die de gemeente aan Buurtkring Usselo ter advisering voorlegt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energievisie;
  • Ondersteunen van de diverse commissies die onder de paraplu van de buurtkring acteren;
  • Organiseren van een periodieke openbare algemene ledenvergadering (ALV).

Wilt u graag uit eerste hand weten wat het inhoudt om bestuurslid te zijn van Buurtkring Usselo, stuur dan een e-mail naar secretaris@usselo.nl of bel voorzitter Herman Tabor op 06-53617449. We zien uit naar uw reactie! 

De redactie zoekt versterking

De redactie van Rondje Usselo is op zoek naar een redactielid dat er graag op uittrekt om mooie verhalen te schrijven en interviews af te nemen. Bent u enthousiast, leert u graag Usselo en haar inwoners beter kennen en kunt u duidelijk schrijven, dan bent u de perfecte kandidaat! Stuur een mail naar redactie@usselo.nl en we nemen contact op om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

Wat is voor Usselo belangrijk in het kader van de energievisie?


Binnenkort gaat er, na een betrekkelijke periode van rust, weer een aantal oriënterende gesprekken plaatsvinden met de gemeente over de energievisie. Dit onderwerp maakt de tongen altijd aardig los en ligt gevoelig in Usselo en omgeving. We nemen graag wederom uw zorgen, ideeën of suggesties mee in de gesprekken met de gemeente. Geef die dus vooral nú aan en mail naar secretaris@usselo.nl of bel voorzitter Herman Tabor op 06-53617449.

Print deze pagina