dinsdag 30 november 2021

Nieuwe bestuursleden gezocht

DIT IS UW KANS OM BETROKKEN TE WORDEN BIJ DE LEEFBAARHEID IN USSELO!

Buurtkring Usselo (zeskoppig bestuur) is een erkend overlegorgaan voor de gemeente Enschede. Wij behartigen de algemene belangen van alle inwoners van Usselo voor een leefbaar, veilig en mooi dorp. Dit doen wij onder andere:

  • Aanspreekpunt zijn voor o.a. inwoners, bewonersgroepen, andere dorpsraden en de gemeentelijke organisatie, waarmee we ook actief contacten onderhouden;
  • Organiseren van en meedenken over activiteiten die de betrokkenheid van de bewoners bij hun eigen leefomgeving kunnen versterken;
  • Actief betrekken van inwoners bij vraagstukken in Usselo en onderwerpen die de gemeente aan Buurtkring Usselo ter advisering voorlegt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energievisie;
  • Ondersteunen van de diverse commissies die onder de paraplu van de buurtkring acteren;
  • Organiseren van een periodieke openbare algemene ledenvergadering (ALV).

Vanwege het vertrek van een bestuurslid en omdat we extra versterking kunnen gebruiken, zijn we op zoek naar meerdere nieuwe bestuursleden. Bent u sociaal en maatschappelijk betrokken en heeft u een hart voor Usselo? Dan maken we graag vrijblijvend kennis! Stuur een mail naar secretaris@usselo.nl, bel voorzitter Herman Tabor op 06-5361 7449 of kom donderdagavond 20 januari naar de openbare algemene ledenvergadering om de sfeer te proeven en te horen wat er zoal leeft en speelt.

Print deze pagina