vrijdag 12 april 2019

Koningsspelen en sponsorloop obs Molenbeek Usselo

Op vrijdagochtend 12 april vieren beide locaties van obs Molenbeek de
Koningsspelen. Dit jaar worden de Koningsspelen gecombineerd met een
sponsorloop. De dag zal bestaan uit verschillende spelletjes en sportactiviteiten.

Alle leerlingen van jong tot oud nemen deel aan een sponsorloop. De
opbrengsten van deze sponsorloop komen ten goede aan de schoolpleinen
van beide locaties. De leerlingen van de kinderraad bepalen uiteindelijk
definitief wat er aangeschaft gaat worden. U bent van harte welkom om de
leerlingen aan te moedigen bij de sportvelden van De Zweede.

Print deze pagina