zondag 8 december 2019

De kerk bestaat 175 jaar

Op zondagochtend 8 december viert de Protestantse Gemeente Usselo haar 175-jarige bestaan met een speciale jubileumdienst. Iedereen is van harte welkom!

Een dorp zonder kerk is als Bert zonder Ernie. Velen van ons rijden er
wellicht dagelijks langs: de kerk van de Protestantse gemeente in Usselo
aan de Haaksbergerstraat. Naast Wissink’s Möl het tweede boegbeeld van Usselo.

BOMBARDEMENT
Op zondag 8 december bestaat de kerk 175 jaar, maar dat ging niet
zonder slag of stoot. In de tweede wereldoorlog werd de pastorie (huis naast de kerk waar de dominee woont) door een bombardement vernield en de kerk maar nipt gespaard. Er werd een nieuwe pastorie gebouwd en de kerk werd in 1958 verbouwd. En in 2009 is de kerk weer onder handen genomen en gemoderniseerd nadat de kerk in Boekelo de deuren sloot.

VOEL JE VRIJ
Zo’n zes jaar geleden trad Olaf Haasnoot aan als dominee en verhuisde met zijn vrouw Riet van Zutphen naar Usselo. Zijn visie berust op drie pijlers: open, gastvrij en verbonden. “Iedereen is van harte welkom en krijgt de ruimte een eigen invulling te geven aan het geloof. Je hoeft geen lid te zijn om (af en toe) de dienst bij te wonen. ‘Voel je vrij’ is mijn motto”, aldus Olaf.

MENSEN UIT DE STAD
Sinds een paar jaar is het aantal mensen dat de kerk bezoekt
verdubbeld naar zo’n 100. Bijna de helft van deze mensen komt uit de
stad. Olaf licht toe: “In Enschede is in de loop der jaren een aantal kerken gesloten, waardoor mensen ‘kerkloos’ werden. In onze kerk voelden ze zich op hun gemak, mede omdat de Usselose en Boekelose gemeenschap hier open voor staat en nieuwelingen warm ontvangt. Ik vind dat heel mooi om te zien.”

FEESTELIJKE DIENST OP 8 DECEMBER
Zondag 8 december staat in het teken van een feestelijke dienst om stil te staan bij het 175-jarige bestaan. Bij het programma dat om 10.00 uur begint, zijn zowel oud-predikanten als kinderen actief. Het koor Cantharij treedt op en er wordt ter ere van het jubileum een glas-in-lood-raam onthuld dat gemaakt is door ‘Diana glas in lood’. Na de dienst gaat de viering verder in het verenigingsgebouw. Aanmelden is in verband met de voorbereidingen erg wenselijk en kan via een mail naar p.g.usselo1@gmail.com of lever een briefje in bij de kerk met uw naam en het aantal personen.

“We willen een kerk zijn voor iedereen, dus u bent van harte welkom! In de week voorafgaand aan het jubileum gaan we trouwens ook nog wat leuks doen voor onze buren: de kinderen van obs Molenbeek Usselo. Die vinden de kerk altijd heel magisch”, besluit Olaf zijn verhaal.

Print deze pagina