woensdag 17 april 2019

Bijeenkomst Overleg Orgaan Usselo

Twee keer per jaar treffen verenigingen, stichtingen en andere instanties uit Usselo elkaar bij het Overleg Orgaan Usselo. Het doel van de bijeenkomsten is om elkaar te informeren over wat er speelt binnen de verenigingen en waar men mee bezig is. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur.

Daarnaast wordt besproken welke verenigingen een subsidieaanvraag bij de Koepel willen indienen. Met elkaar wordt gekeken naar het proces en hoe e.e.a. het beste kan worden aangepakt. In het voorjaar worden de plannen besproken. In het overleg in het najaar wordt gekeken welke aanvragen wel of niet zijn gehonoreerd.

Via deze weg willen wij verenigingen, stichtingen en instanties die nog niet deelnemen van harte uitnodigen om ook aan te sluiten. Het volgende overleg staat gepland op woensdag 17 april om 20.00 uur bij obs Molenbeek Usselo aan de Lammerinkweg 10 in Usselo.

Heeft u vragen, mail dan naar Hanny Leusink: hannyleusink@live.nl.

Print deze pagina