donderdag 7 oktober 2021

Bijeenkomst Enschedese participatieverordening

De gemeente Enschede wil inwoners (nog) meer betrekken bij het meedenken en meebeslissen over de plannen van de gemeente. Ook stimuleert de gemeente inwoners om zélf ideeën aan te dragen die de stad mooier kunnen maken.

Op 5 juni 2020 stemde de ministerraad in met het wetsvoorstel ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’. Gemeenteraden moeten op basis daarvan de huidige inspraakverordeningen omzetten naar een participatieverordening. Een eerste conceptversie van deze participatieverordening is gebaseerd op gesprekken met de commissie Enschede Akkoord, het college van burgemeester en wethouders en betrokken ambtenaren.

U bent van harte uitgenodigd om om donderdag 7 oktober a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur digitaal (via Zoom) mee te praten over de participatieverordening. De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gebruikt bij het opstellen van de definitieve participatieverordening.

Aanmelden kan via een mail aan raadsgriffie@enschede.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een e-mail met nadere informatie, waaronder de conceptversie van de participatieverordening. Heeft u vragen over deze avond dan kunt u contact opnemen met Dogan Kosar via d.kosar@enschede.nl of 06 – 48 43 55 91.

Print deze pagina