donderdag 30 maart 2017

Wijkbudget beschikbaar voor goede ideeën

De gemeente Enschede heeft voor wijken, buurten en dorpen het wijkbudget in het leven geroepen. Dit is een financiële bijdrage voor activiteiten, projecten of evenementen die geïnitieerd en georganiseerd worden door bewoners om de onderlinge betrokkenheid te vergroten.

Heeft u leuke initiatieven die ten goede komen aan Usselo, dan kunt u dus voor een financiële tegemoetkoming een beroep doen op het wijkbudget. U kunt denken aan plannen en ideeën voor bijvoorbeeld een schone leefomgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel, het organiseren van een evenement/activiteit, het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden of het bevorderen van de leefbaarheid.

Om in aanmerking te komen moet u uw plan op papier toelichten en onderbouwen met cijfers. Deze stuurt u naar Marco Zwart, penningmeester van Buurtkring Usselo via penningmeester@usselo.nl.

De penningmeester zal dit plan met uw onderbouwing voorleggen aan de gemeente. Die besluit of (een gedeelte van ) de kosten uit het wijkbudget gefinancierd kan worden.

Lever uw aanvraag op tijd in; het vergt namelijk de nodige tijd om het plan te toetsen.

Meer informatie op www.jijmaaktdebuurt.nl.

 

 

 

 

 

Print deze pagina