maandag 3 juli 2017

Presentatie visie Dorpskern Usselo

Usselo is een dorp onder de gemeente Enschede (voorheen Lonneker) met een unieke Usseler Es van meer dan 700 jaar.  De afgelopen jaren is er veel gebeurd in ons dorp. De woonwijken Helmerhoek, Ruwenbos en Zwering waren in het verleden Usselo’s grondgebied. De Marssteden, Josink Es en de Grote Plooy hebben wij moeten afstaan voor industrie. Wij hebben daardoor veel moeten inleveren. We zijn doorsneden door de Rijksweg 35 (heeft grote impact gehad) en nu weer de aanleg van de N18. Wat blijft er over ??

Enige tijd geleden hebben wij bewoners van Usselo opgeroepen om,  in het kader van de afwaardering van de N18, mee te denken over het verfraaien van de Dorpskern Usselo. Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Met behulp van een stappenplan zijn er meerdere thema/overlegavonden geweest en heeft een ieder zijn/haar wensen kenbaar kunnen maken. De Provincie Overijssel heeft ons geholpen en subsidie toegekend. Van deze subsidie hebben wij Bureau Eelerwoude kunnen inschakelen om samen een Dorpsvisie te ontwikkelen. Alle wensen en ideeën zijn gebundeld en in kaart gebracht. Op 20 juni jl. is het gepresenteerd aan de gemeente, de Provincie en inwoners van Usselo. Presentatie visie Dorpskern Usselo 20-06-2017

Usselo wil een leefbare dorpskern met een 30 km zone en een daarbij passende inrichting. De inrichting van de dorpskern is noodzakelijk voor een ‘veilig’ en ‘leefbare kern’. In de huidige plannen wordt er gekeken naar een magere afwaardering met een weg en gras aan de zijkant. Wij hopen dat de Gemeenteraadsleden aan willen haken in dit proces om van Usselo weer een mooie leefbare en veilige omgeving te maken.

Dinsdag 4 juli gaat de commissie naar de Motiemarkt in het Gemeentehuis om daar de wensen van de bewoners neer te leggen. Wordt vervolgd!

Print deze pagina