Commissie Glasvezel buitengebied Usselo

Commissie glasvezel buitengebied Usselo,

Veel bewoners van ons buitengebied kennen het probleem: traag internet. En voor de reguliere aanbieders van snel internet (breedband) is het commercieel niet aantrekkelijk om het dun bevolkte buitengebied van een kabelaansluiting te voorzien. Zij zijn dit ook niet verplicht, al jaren is er sprake van vrije marktwerking en valt de kabel niet onder de openbare nutsvoorzieningen zoals water en electra.  Alweer ruim twee jaar geleden zijn er daarom in onze regio Twente initiatieven ontplooid om gezamenlijk als burgers het buitengebied van glasvezel kabel te voorzien omdat dit vele kansen biedt voor zowel particulieren als (agrarische) bedrijven. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van Twenteglas (www.twenteglas.nl). Om het hele werkgebied er goed bij te betrekken, zijn per deelgebied commissies ingesteld. Deze bestaan voornamelijk uit vertegenwoordigers van de betrokken dorpsraden en buurtkringen. Buurtgenoot Frits Lagendijk vertegenwoordigt ons in deze commissie, bijgestaan door Elsberth Dirkzwager en Edu van Dijk.

Naar verwachting begint dit voorjaar de aanleg van glasvezel in ons deelgebied. Mits minimaal 50% van de potentiële aansluitingen een abonnement afneemt bij een aanbieder (provider). De adressen die in aanmerking komen, krijgen de komende maanden vanzelf alle informatie toegezonden. Actuele informatie is verder te vinden op www.twenteglas.nl. en bij de onderstaande leden van de subcommissie glasvezel Usselo:

Frits Lagendijk

Usselerveenweg 157

06 45353046

f.l.lagendijk@hotmail.com

Elsberth Dirkzwager

Edu van Dijk

Print deze kaart