Nieuws overzicht

Uitnodiging visie Dorpskern Usselo, 20 juni a.s 23-05-2017

Geachte heer/mevrouw, Enige tijd geleden hebben wij bewoners van Usselo opgeroepen om mee te denken, in het kader van de afwaardering N18 en het verfraaien van de Dorpskern Usselo. Veel bewoners hebben gehoor gegeven aan onze oproep. Met behulp van een stappenplan, zijn er meerdere thema/overleg avonden geweest en heeft een ieder zijn/haar wensen kenbaar […]

Lees verder

Wijkbudget beschikbaar voor goede ideeën 30-03-2017

De gemeente Enschede heeft voor wijken, buurten en dorpen het wijkbudget in het leven geroepen. Dit is een financiële bijdrage voor activiteiten, projecten of evenementen die geïnitieerd en georganiseerd worden door bewoners om de onderlinge betrokkenheid te vergroten. Heeft u leuke initiatieven die ten goede komen aan Usselo, dan kunt u dus voor een financiële […]

Lees verder